Toppers

Branch: Civil Engineering

SEM -VIII (CBSGS) FH 2018 Examination

SR. NO. STUDENTS NAME SGPI
1 KHAIRDI WAQAR NIYAZ AHMAD 9.67
2 MAHADIK SANJAY GANPAT 9.17
3 AVSARE ROHIT RAJENDRA 9

Branch: Computer Engineering

SEM -VIII (CBSGS) FH 2018 Examination

SR. NO. STUDENTS NAME SGPI
1 SINGH POOJA 9.26
2 THAKUR PAYAL 9.11
3 JAIN MATUL MAHAVIR 9.07

Branch: E & TC Engineering

SEM -VIII (CBSGS) FH 2018 Examination

SR. NO. STUDENTS NAME SGPI
1 BHOIR MAYURI LAXMAN KALPANA 9.69
2 WANI AMRUTA NATHURAM NAMRATA 8.85
3 RANDIVE RUDHITA RAJENDRA RUCHITA 8.54

SEM -VI (CBSGS) FH 2018 Examination

SR. NO. STUDENTS NAME SGPI
1 PATIL VISHAKHA ASHOK 6.54
2 DESAI ANKITA ANIL 6.14
3 KASREKAR MADHUKAR SANTOSH 5.96

SEM -IV (CBCGS) FH 2018 Examination

SR. NO. STUDENTS NAME SGPI
1 PATIL AISHWARYA VASANT 7.92
2 MORE HITESH SANJAY,GOTHEKAR AFSIYA AHMAD 7.12

Branch: Information Technology

SEM -VIII (CBSGS) FH 2018 Examination

SR. NO. STUDENTS NAME SGPI
1 JOSHI SUSHANT SATISH 7.38
2 SAWANT RUSHIKESH PRATAP 6.95
3 SHIRKE SHUBHAM DILIP 6.69