Criteria V Proofs
./5.1.1 and 5.1.2 _AY 16-17.pdf
./5.1.1 and 5.1.2 _AY 17-18.pdf
./5.1.1 and 5.1.2 _AY 18-19 updated.pdf
./5.1.1 and 5.1.2 _AY 18-19.pdf
./5.1.1 and 5.1.2 _AY 19-20 updated.pdf
./5.1.1 and 5.1.2 _AY 19-20.pdf
./5.1.1 and 5.1.2 _AY 20-21 updated.pdf
./5.1.1 and 5.1.2 _AY 20-21.pdf
./5.1.3 ALL INN ONE.pdf
./5.1.3 AY 2016-17.pdf
./5.1.3 AY 2017-18.pdf
./5.1.3 AY 2018-19 updated.pdf
./5.1.3 AY 2019-20.pdf
./5.1.3 AY 2020-21 updated 1.pdf
./5.1.5 ALL COMMITTEE updated 1.pdf
./5.2.1_1. Rashmi Mhaske Appointment.pdf
./5.2.1_10. Dhumal Manoj Prakash (8698654569).pdf
./5.2.1_11. Sawal Saif Shafi (9890051066).pdf
./5.2.1_13. DAS SAYAN NIRMAL 9011522187.pdf
./5.2.1_14. GANDHI RITESH RAJESH 9987486025.pdf
./5.2.1_15. CHANDLE MUBASHIR 77440 44031.pdf
./5.2.1_16. vinit mhatre.pdf
./5.2.1_17. shubham wale.pdf
./5.2.1_18. adesh shinde.pdf
./5.2.1_19. Vishal Rajesh Patil.pdf
./5.2.1_2. HRISHIKESH AWAD.pdf
./5.2.1_20. Tausif Jalgaonkar 8591104599.pdf
./5.2.1_21. Ashutosh Ashok Nandgaonkar 8655096863.pdf
./5.2.1_22. Sarvesh Telange.pdf
./5.2.1_23. Anis Kondivkar 7776808206.pdf
./5.2.1_24. CHAVAN PRIYANKA SURYAKANT 9130090296.pdf
./5.2.1_26. BAGAVE YOGESH PARSHURAM 8793799429.pdf
./5.2.1_27. PATIL SHRUTI SURYAKANT 8149206408.pdf
./5.2.1_28. KAMBLE SNEHA SHAHAJI 7276441551.pdf
./5.2.1_29. KHAIRE SHREYA RAJENDRA 9930448424.pdf
./5.2.1_3. ARCHIT KOLI 9769070801.pdf
./5.2.1_30. Chavan Poonam Dilip (9112104473).pdf
./5.2.1_31. Patil Akanksha Bhaskar (9822460062).pdf
./5.2.1_32. Shah Deepak (8407944003).pdf
./5.2.1_33. Bhoir Priyanka Gajanan (9029447960).pdf
./5.2.1_34. Omkar Kondekar (9769281908).pdf
./5.2.1_35. KHOPKAR PADMANABH ULHAS 7350665334.pdf
./5.2.1_36. JOSHI KASTURI MAKARAND 7276610411.pdf
./5.2.1_39. MAHADIK RAJAT SHAM.pdf
./5.2.1_4. Gole Vishal Vithoba (9028185466).pdf
./5.2.1_41. RESHIM ANIKET MANGESH.pdf
./5.2.1_43. PATIL SUMIT BALARAM 9819468929.pdf
./5.2.1_44. AJAY VERMA 9987276822.pdf
./5.2.1_45. VARSHA SHINDE.pdf
./5.2.1_46. JAIN MATUL MAHAVIR 8888117919.pdf
./5.2.1_47. Bhagat Manthan Deveedas.pdf
./5.2.1_48. Gawand Ashish Prakash (8983442105).pdf
./5.2.1_49. accenture-offer-letter joshi.pdf
./5.2.1_5. Shelar Vaibhav (9975198637).pdf
./5.2.1_50 ASMA CHILWAN.pdf
./5.2.1_51. BHOSALE VRUSHALI BALKRUSHNA.pdf
./5.2.1_52. DESHMUKH MRUDULA.pdf
./5.2.1_53. MAHADIK ABHISHEK SHARAD.pdf
./5.2.1_54. PATIL TANUJA NARENDRA.pdf
./5.2.1_55. PATIL PRIYANKA SITARAM.pdf
./5.2.1_56. Mali Roshan Arun (9028299220).pdf
./5.2.1_6. Mate Vivek Atmaram (9766853585).pdf
./5.2.1_7. Dalvi Pranav (7666447373).pdf
./5.2.1_8. Gaikar tejeshkumar Raghunath (8446763646).pdf
./5.2.1_9. Bhagat Saurabh Ravindra (7517448736).pdf
./5.3.2 SUPPORTING DOCS updated 1.pdf
./5.3.3 _ 2016-17 Sports & cultural report 2K17.pdf
./5.3.3 _ 2017-18 Sports & Cultural 2K18.pdf
./5.3.3 _ 2018-19 Sports & Cultural 2K19.pdf
./5.3.3 _ 2019-20 Sports & Cultural 2K20 Report.pdf
./5.4.1 ALUMINI COMBINE updated 1.pdf
./5_5.2.2 supporting documents updated.pdf
./List of Students participated in different events 16-17 sign.pdf
./List of Students participated in different events 17-18 sign.pdf
./List of Students participated in different events 18-19 sign.pdf
./List of Students participated in different events 19-20 sign.pdf
./Photographs appropriately dated and captions year-wise. AY 2017-18.pdf
./Photographs appropriately dated and captions year-wise. AY 2018-19.pdf
./Photographs appropriately dated and captions year-wise. AY 2019-20.pdf
./Photographs appropriately dated and captions year-wise.AY 2016-17.pdf


Criteria V Data Template
./5.1.1 and 5.1.2 template with links updated.xlsx
./5.1.3 updated.xlsx
./5.2.1.xlsx
./5.2.2 updated.xlsx
./5.2.3.xlsx
./5.3.1 .xlsx
./5.3.3 MAIN SSR.xlsx
./5.3.3.1 dvv with links.xlsx
./Placement record yearwise.xlsx


Criteria V Supporting Documents